Դիմորդ 2018

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիաի ՈԶ հրամանատարական ֆակուլտետը ստեղծվել է 1993թ. –ին և իր մեջ ներառում է Ընդհանուր և ՈԶ տակտիկական պատրաստականության ամբիոնը: ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի ՈԶ հրամանատարական ֆակուլտետում մասնագիտական ծրագիրը յուրացրած շրջանավարտներին տրվում է«Համազորային հրամանատարի» մասնագիտությամբ  որակավորում, և նրանք նշանակվում են ոստիկանության զորքերի զորամասերում համապատասխան պաշտոնների: