Դիմորդ 2018

Դասացուցակներ

(25.09.2018-29.09.2018)

Իրավագիտության ֆակուլտետի 1-ին կուրս (անվճար)

Իրավագիտության ֆակուլտետի 2-րդ կուրս (անվճար)

Իրավագիտության ֆակուլտետի 3-րդ կուրս (անվճար)

Իրավագիտության ֆակուլտետի 4-րդ կուրս (անվճար)

----------------------------------------------------------------

Իրավագիտության ֆակուլտետի 1-ին կուրս (վճարովի)

Իրավագիտության ֆակուլտետի 2-րդ կուրս (վճարովի)

Իրավագիտության ֆակուլտետի 3-րդ կուրս (վճարովի)

Իրավագիտության ֆակուլտետի 4-րդ կուրս (վճարովի)

-----------------------------------------------------------------

Քոլեջի 1-ին կուրս

Քոլեջի 2-րդ կուրս 

----------------------------------------------------------------

Մագիստրատուրայի 1-ին կուրս

Մագիստրատուրայի 2-րդ կուրս

----------------------------------------------------------------

Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի 4-րդ կուրս

Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի 5-րդ կուրս

----------------------------------------------------------------

  Վերապատրաստում 

Համազորային

Եռամսյա (նախնական)

ՊՊԳՎ

Անհատական (Է. Միքայելյան)

Անհատական (Հ.Մեսրոպյան)