Դիմորդ 2019

Դասացուցակներ

2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ

ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Իրավագիտության ֆակուլտետ (անվճար) 

1-ին կուրս

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս 

 

Իրավագիտության ֆակուլտետ (վճարովի) 

1-ին կուրս 

2-րդ կուրս 

3-րդ կուրս 


Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

 

 

Մագիստրատուրա

1-ին կուրս

----------------------------------------------------------------

ՔՈԼԵՋ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս 

 ----------------------------------------------------------------

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

6-րդ, 7-րդ խմբեր

Հատուկ կանոնադրական (26․06-28․06․19)

-----------------------------------------------------------------

  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Եռամսյա (նախնական) (02.05-01.07.19)

Հետաքննիչներ (19.06-18.07․19)

Օպերատիվ գծով տեղակալներ (24.06-17.07.19)

 -----------------------------------------------------------------