Դիմորդ 2017

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրը, կարևորելով գիտական գործունեությունը, մշտապես  ուշադրության կենտրոնում է պահում  կրթահամալիրի դասախոսների կողմից կատարվող գիտական աշխատանքների գործընթացը՝ հնարավորինս աջակցելով այդ աշխատությունների  (գրքերի և այլնի) հրատարակմանը և հասցեատիրոջը հասցնելուն:

 Ստորև ցուցադրված են ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի դասախոսների   հեղինակած գրքեր, գիտական  աշխատություններ, ուսումնական ձեռնարկներ, բառարաններ  և այլն: