Դիմորդ 2019

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց 

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելության գործընթացի


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի՝ վճարովի ուսուցմամբ 2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելության գործընթացի