Դիմորդ 2020

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
2019-2020 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցման
ընդունելության գործընթացի

 

 

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

 ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
2019-2020 ուսումնական տարվա վճարովի ուսուցման
ընդունելության գործընթացի