Դիմորդ 2020

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոնի «Ոստիկանական գործ» մասնագիտությամբ նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով 2016-2017 ուսումնական տարվա ընդունող հանձնաժողովի կազմը

- ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի պետ, ոստիկանության գեներալ-լեյտենանտ Հովհաննես Վարյան /հանձնաժողովի նախագահ/,

- ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ուսումնամեթոդական և զարգացման վարչության ավագ տեսուչ, ոստիկանության մայոր Տաթևիկ Թևոսյան /պատասխանատու քարտուղար/,

- ՀՀ ոստիկանության կադրերի վարչության ներկայացուցիչ,

-«Հայ միասնության խաչ» բարեգործական հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ,  

- ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ,

-«Փրոջեքտ հարմոնի» միջազգային հասարակական կազմակերպության հայկական մասնաճյուղի ներկայացուցիչ,

- ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի ներկայացուցիչ: