Դիմորդ 2018

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց 

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի 2016-2017 ուսումնական տարվա ընդունելության գործընթացի

    Կրթահամալիրի
ստորաբաժանման  անվանումը

Կրթական ծրագիրը, մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը

Դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման ժամկետը

 ստուգումների անցկացման
ժամկետը

 

 

 

Քոլեջ

 

 

 

 

 

 

 

Միջին մասնագիտական կրթական  ծրագրով, «Ոստիկանական գործ» մասնագիտությամբ
/առկա ուսուցում/

 

 

հունիսի 6-ից հուլիսի 18-ը ներառյալ 

օր` ժամը 10.00-ից 15.00-ը

 

 

 

 

 

 

 


ս/թ օգոստոսի 10-ից 17-ը