Դիմորդ 2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՔՈԼԵՋ 
 

  
 

 

ՀՀ ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումների արդյունքում 2011 թվականին կազմավորվեց «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ը, որի կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են ակադեմիան, քոլեջը և ուսումնական կենտրոնը:

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի պետն է ոստիկանության գեներալ-լեյտենանտ Հովհաննես Կիմի Վարյանը: 

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում գործում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության երկաստիճան համակարգ` բակալավրիատ և մագիստրատուրա, իրականացվում է հեռակա ուսուցմամբ հետբուհական կրթություն ասպիրանտուրայում, ինչպես նաև միջին մասնագիտական և նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրերով ուսուցում:

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիում պետական պատվերի  շրջանակներում հեռակա ուսուցման ձևով իրականացվող ասպիրանտուրա կարող են դիմել դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորում ունեցող և առնվազն 2 տարի ոստիկանության միջին, ավագ, գլխավոր, բարձրագույն խմբերի պաշտոն զբաղեցնող ծառայողները և ոստիկանության զորքերի զինծառայողները:

Կրթահամալիրն ունի նաև վերապատրաստման և ատեստավորման ֆակուլտետ, որտեղ իրականացվում է ոստիկանության, ինչպես նաև այլ իրավապահ մարմինների և հատուկ քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող աշխատակիցների վերապատրաստման գործընթացը:

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի պրոֆեսորադասախոսական կազմը համալրված է գիտության տարբեր ոլորտների բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներով ու գիտնականներով:

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրը սերտ համագործակցում է ԱՊՀ և Եվրոպայի մի շարք երկրների ոստիկանական ուսումնական հաստատությունների հետ:

 ՔՈԼԵՋ

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջում իրականացվում է «Ոստիկանական գործ» մասնագիտությամբ միջին մասնագիտական կրթություն: Ուսման տևողությունը 2 տարի է:

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի կառուցվածքային միավորը ոստիկանական  միջին մասնագիտական կրթության ֆակուլտետն է, որն իր մեջ ներառում է 4 ամբիոններ:

Քոլեջ կարող են ընդունվել պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած, միջնակարգ կրթություն ունեցող, 30 տարին չլրացած անձինք, ինչպես նաև կրտսեր խմբի պաշտոններ զբաղեցնող 35 տարին չլրացած ծառայողները:

Ընդունելությունն իրականացվում է մրցութային հիմունքներով: Դիմորդներն անցնում են թեստային եղանակով մասնագիտական պիտանելիության համապատասխան համալիր ստուգում և ֆիզիկական պատրաստականության ստուգում:

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի շրջանավարտներին շնորհվում է «Ոստիկանական գործ» մասնագիտությամբ «Ոստիկան-սպա» որակավորում:

Ուսումն ավարտելուն պես, ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի քոլեջի շրջանավարտները, ստանում են  «Ոստիկանության լեյտենանտ» կոչում և նշանակվում ՀՀ ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների միջին խմբի պաշտոններում:

 
 
 

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր